Dotacje unijne na szkolenia

admin 05.06.2018

Spis przedsiębwzięć, które dostaną dotację w tym kwartale:

Aplikacja mobilna spółki DOG PORTAL służąca do szkolenia psów towarzyszących umożliwiająca tworzenie indywidualnych programów szkoleniowych w oparciu o zaimplementowane w serwisie elementy

Optymalizacja procesu realizacji usług doradczych i szkoleniowych pomiędzy 4Results Sp. z o.o. a partnerami biznesowymi poprzez zaimplementowanie od a do Z procesu informatycznego typu B2B.

Badania nad budową architektury masowego systemu pocztowego nowej generacji przy założeniu dużej skalowalności umożliwiającej zastosowanie produktu na skalę globalną

Kompletne zaprojektowanie nowoczesnej i praktycznej platformy internetowej kluczem do usprawnienia i podniesienia jakości modeli biznesowych pomiędzy firmą HENDI POLSKA a firmami związanymi z nią systemem B2B.

Budowa społeczeństwa informacyjnego, wzrost konkurencyjności poprzez wdrożenie elektronicznego biznesu B2B do realizacji procesów B2B elektronicznej wymiany danych pomiędzy systemem przedsiębiorstwa MACULEWICZ CONSULTING a systemami Partnerów Biznesowych

Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT na Zaprojektowanie modelu mocowań szyb CASCADE LINE do ciężkiego szkła o dużych wymiarach - ułożenie szkła kaskadowe-łuskowe (jeden rodzaj klipsa ozdobnego)

Działania informacyjno-promocyjne realizowane dla osi priorytetowych nr 3, 4, 5 i 6 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospdoarka będących w gestii Ministerstwa Gospodarki jako Instytucji Pośredniczącej.

E-usługa inwentaryzacji infrastruktury IT w zakresie konfiguracji sprzętowej, oprogramowania oraz audytu licencji oraz e-usługa monitorowania pracowników w zakresie czasu pracy, wykorzystania aplikacji, przeglądanych stron i ruchu sieciowego.|Kompleksowe połączenie procesów biznesowych firmy Kotrak Bis Irena i Andrzej Kurdziel Sp.j. i przedsiębiorstw współpracujących poprzez wdrożenie kompleksowego modelu B2B.

Kompleksowe połączenie systemów mobilnych w ramach platformy B2B w celu optymalizacji współpracy z partnerami w zakresie dwóch obszarów naszej działalności: sprzedaży usług sprzątania i dystrybucji środków czystości.

Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie - Rozwój i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe.

Nowoczesna architektura oprogramowania, zintegrowana z automatycznym systemem testowania, zapewniająca zwiększony poziom bezpieczeństwa, zaimplementowana do modułowego systemu infuzji leków i płynów.

Zaprojektowanie i zaimplementowanie od a do Z innowacyjnej platformy B2B integrującej zarządzanie procesami zachodzącymi pomiędzy przedsiębiorstwem Szach-Mat Robert Szachnowski i jego partnerami.

Stworzenie i wdrożenie nowej generacji środków chłodząco-smarujących zawierających w swym składzie dodatki nanocząstek, przeznaczonych do aktualnego modelu ciągnienia drutów stalowych

Organizacja i zaimplementowanie od a do Z ogólnopolskiego elektronicznego modelu komercjalizacji recenzowanych prac naukowych przy Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku

Osiągnięcie wzrostu konkurencyjności i innowacyjności apteki poprzez Wynajem urządzeń i oprogramowania umożliwiającego elektroniczną wymianę informacji.

Portal E-SYNDYK - bogata skarbnica wiedzy z zakresu likwidacji przedsiębiorstw oraz efektywne e-narzędzie kompleksowej obsługi syndyka i aktualnego modelu upadłości.

Pyrzowice.pl - utworzenie internetowej platformy usługowo-informacyjnej dla kompleksowej obsługi klientów linii lotniczych portu lotniczego MPL Katowice w Pyrzowicach.

Sieć FTTH dla mieszkańców miejscowości Bożnów, Chrobrów, Trzebów, Rudawica, Szprotawa, Wiechlice oraz Świętoszów w gminach Żagań, Szprotawa i Osiecznica

Stworzenie i zaimplementowanie od a do Z inteligentnego, dedykowanego systemu klasy B2B upraszczającego procesy zachodzące między firmą Znany Lekarz Sp. z o.o. a jej partnerami biznesowymi.

Zaprojektowanie innowacyjnej platformy dokumentacji, optymalizacji oraz zarządzania procesami z wykorzystaniem metodyki Lean Management opartej o diagramy Makigami.

Opracowanie teleinformatycznego serwisu automatycznego wdrażania i utrzymywania systemów zarządzania jakością i środowiskowego zgodnie z wymogami norm ISO 9001 i ISO 14001

Zaprojektowanie internetowej platformy cyfrowej do budowy i zarządzania mobilnymi aplikacjami z wykorzystaniem technologii rozszerzonej rzeczywistości bazującej na danych geolokalizacyjnych.

Wdrożenie pierwszej na polskim rynku e-usługi do planowania i zarządzania na bazie rzeczywistych danych rynkowych: finansowym poziomem życia oraz wirtualnymi zobowiązaniami, oszczędnościami i inwestycjami.|Stworzenie portalu obrotu biletami na loty czarterowe Myreturnticket.com oraz zaimplementowanie od a do Z e-usługi elektronicznej transakcji niewykorzystanymi biletami lotniczymi

Opracowanie telefonicznego serwisu, w którym system komputerowy przekazywać będzie przez telefon informacje o usługach medycznych, farmaceutycznych i który dokonywać będzie rejestracji do przychodni.

Projekt i pro

totyp świadczenia dwóch nowych e-usług, SmartTopo dedykowanej dla wspinaczy skalnych oraz FlashGuide dla osób uprawiających bouldering, dedykowanych na urządzenia mobilne.

Formalne zgłoszenie ochrony autorskiejw kraju i za granicą dla wynalazku objętego zgłoszeniem międzynarodowym PCT/PL2006/00040 Method, uses and compositions for detection of increased or decreased predisposition to various cancers by identification of specific genotypes of CYP1B1 gene

Uzyskanie ochrony własności przemysłowej na elastyczną wzdłużna siatkę o zamkniętym obwodzie stosowaną dla wzdłużnych produktów spozywczych w szczególności wędliniarskich

Wdrożenie dedykowanego, modułowego systemu zdalnego B2B w przedsiębiorstwie Kamex II w celu usprawnienia modeli B2B zachodzących między przedsiębiorstwem Kamex II, a przedsiębiorstwami partnerskimi.

Zaimplementowanie od podstaw elektronicznego modelu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami spedycji, informacji i kontroli, magazynowania, obsługi zamówień i ofertowania.

Wdrożenie innowacyjnego modelu B2B automatyzującego przeprowadzanie badań i rekrutację testerów do badań użyteczności m.in stron teleinformatycznych, serwisów, formularzy.

Wdrożenie teleinformatycznego procesu B2B w przedsiębiorstwie upraszczającego procesy biznesowe Wnioskodawcy z kluczowymi Partnerami księgowymi oraz prawnymi. |Wdrożenie internetowej platformy klasy B2B koordynującej i obsługującej procesy zamówień, sprzedaży i dystrybucji pomiędzy Firmą Handlowo-Usługową VIK MAR a jej partnerami.

Zaimplementowanie od podstaw nowoczesnego systemu B2B w firmie PUH AKUM S.C. BIURO OBRACHUNKOWE ALFREDA I LESZEK KIJANKA w celu automatyzacji modeli biznesowych zachodzących pomiędzy Wnioskodawca a Partnerami

Wdrożenie nowoczesnego modelu B2B zwiększającego efektywność współpracy przedsiębiorstw poprzez automatyzację wymiany danych, informacji i procesów handlowych

Zaimplementowanie od podstaw procesu B2B integrującego zarządzanie w zakresie projektowania, wizualizacji, sprzedaży, zamówień, produkcji, magazynowania, realizacji dostaw i serwisu.

Zaimplementowanie od podstaw modelu mobilnego B2B automatyzującego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy Spółką Amber Energia Sprzedaż a jej partnerami handlowymi

Wdrożenie zaawansowanego technologicznie rozwiązania mobilnego w Bookland.net w celu zautomatyzowania wymiany informacji w procesach biznesowych

Stworzenie od nowa automatyzacji modeli biznesowych pomiędzy wnioskodawcą a Partnerami Orlen Projekt S.A. i Skanska S.A., poprzez Aplikację integrujacą systemy informatyczne partnerów DATCC

Wsparcie na pozyskanie ochrony własności przemysłowej wynalazku: Realizowane przy pomocy komputera przyspieszenie wyszukiwania w relacyjnych bazach danych o strukturze znormalizowanej powyżej normalizacji 4”

Wsparcie ochrony własności intelektualnej tworzonej w Instytucie Technologii Drewna w wyniku prac B+R w zakresie uszlachetniania i zabezpieczania drewna i tworzyw drzewnych.

zakup i zaimplementowanie od a do Z nowoczesnego systemu klasy B2B, integrującego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy firmą MARIA MAĆKOWSKA FPUH RYSTAL , a jej partnerami biznesowymiTagi:
Losowy

Seminaria dla maturzystów – wyjazdy do USA

Nasz zespół prowadzi kursy i notyfikacje standaryzacyjne dla studentów relokujących się do Ameryki lub Wielkiej Brytanii. Dają szansę one na zgodną z przepisami aplikacje do docelowej jednostki pomaturalnej. W minionym roku szkolnym realizowaliśmy m.in. poniższe programy: Formalna definicja programów nr I14/UK:Se

Czytaj więcej...