Seminaria dla maturzystów – wyjazdy do USA

admin 05.06.2018

Nasz zespół prowadzi kursy i notyfikacje standaryzacyjne dla studentów relokujących się do Ameryki lub Wielkiej Brytanii. Dają szansę one na zgodną z przepisami aplikacje do docelowej jednostki pomaturalnej. W minionym roku szkolnym realizowaliśmy m.in. poniższe programy: 

Formalna definicja programów nr I14/UK:

Seminaria "Rolnictwo i społeczeństwo" dają przegląd znaczenia, wpływu i powiązań między rolnymi przedsięwzięciami a społeczeństwem jako całości. Seminaria te zazwyczaj podkreślają ekonomiczne i środowiskowe czynniki i wpływy (takie jak miejskie i rolnicze wykorzystanie wody) oraz wpływ społeczeństwa na przedsięwzięcia rolnicze (w tym produkcję, przetwarzanie i dystrybucję). Bieżące postępy technologiczne (takie jak inżynieria genetyczna) również mogą być przedmiotem dyskusji. Kursy z biotechnologii rolniczej stosują zasady biologiczne i zrozumienie do nauki o roślinach i zwierzętach w celu produkcji lub udoskonalania produktów rolnych. Tematy przedmiotów zazwyczaj obejmują między innymi mikrobiologię, genetykę, wzrost i reprodukcję, strukturalne podstawy funkcji w żywych systemach, chemię żywych systemów, ilościowe rozwiązywanie problemów oraz gromadzenie i wyświetlanie danych. Seminaria te często obejmują także etykę biotechnologii.

Charakterystyka kursów nr C94/UK:

Inne Kursy usług diagnostycznych. Zajęcia z zakresu medycyny / kleryki pomagają wszystkim zainteresowanym uczestnikom rozwijać wiedzę i umiejętności, które łączą pole medyczne i biurowe. Uczniowie zwykle rozwijają umiejętności, takie jak przygotowanie do badania pacjenta, ocena parametrów życiowych, rutynowe procedury laboratoryjne, transkrypcja medyczna, rachunkowość finansowa, rozliczanie rachunków pacjentów i towarzystw ubezpieczeniowych oraz prowadzenie rejestrów.

Formalna definicja kursów nr H99/UK:

Szkolenia Business and Marketing-Workplace Experience zapewniają swoim kursantom doświadczenie zawodowe w dziedzinach związanych z biznesem i marketingiem. Cele są zazwyczaj ustalane wspólnie przez studenta, nauczyciela i pracodawcę (chociaż studenci nie muszą płacić). Warsztaty te mogą obejmować również zajęcia w klasie, obejmujące dalsze studiowanie w terenie lub dyskusję dotyczącą doświadczeń, które uczniowie napotykają w miejscu pracy.

Charakterystyka programów nr G98/USA:

Szkolenia "Różne-Aide" oferują mlodszym nastolatkom możliwość asystowania instruktorom w przygotowywaniu, organizowaniu lub dostarczaniu programów kursów lub pomagają innym pracownikom w wypełnianiu ich obowiązków. Uczniowie mogą zapewnić pomoc szkoleniową lub instruktażową innym mlodszym nastolatkom. Uwaga: jeśli dany obszar tematyczny jest znany, użyj kodu powiązanego z kursem Aide w obrębie tego obszaru tematycznego.

Charakterystyka kursów nr E11/USA:

Seminaria eksploracyjne stanowią krótkie wprowadzenie do różnorodnych tematów, zazwyczaj do wyboru przedmiotów, często w formie odrębnych jednostek lub modułów. Studenci mogą zdecydować się na późniejszy udział w kursach, które pozwolą im bardziej szczegółowo poruszać tematy. Tematy mogą się znacznie różnić i obejmują wiele obszarów tematycznych w ramach jednego kursu.

Oficjalne tłumaczenie wymogów programów nr A34/USA:

Seminaria z zakresu transportu, dystrybucji i logistyki umożliwiają wszystkim zainteresowanym uczestnikom pomoc instruktorom w przygotowywaniu, organizowaniu lub dostarczaniu programów kursów. Uczniowie mogą zapewnić pomoc szkoleniową lub instruktażową innym starszym dzieciom.Tagi:
Losowy

Wolontariat pracowniczy

Razem z Fundacją Training Projects serdecznie zachęcamy do uczestniczenia w akcji „Biznes charytatywnie”. W ramach tego projektu pracownicy polskich przedsiębiorstw mogą otrzymać bezpłatne szkolenia – jako upominek w rewanżu za oferowaną dobroczynność. Na razie szkolenia rozlosowano wśród kilkunastu przedsi�

Czytaj więcej...